==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Tadau Ka'amatan một trong những đặc điểm nổi bật của nền văn hóa Malaysia. Cộng đồng người KadazanDusun ở Sabah tổ chức lễ tạ ơn thần lúa Bambaazon. Rượu gạo (tuak), thức ăn ngon, múa hát là một phần quan trọng của ngày lễ này.

Văn hóa và các lễ hội độc đáo của Malaysia Văn hóa và các lễ hội độc đáo của Malaysia

Tadau Ka'amatan một trong những đặc điểm nổi bật của nền văn hóa Malaysia. Cộng đồng người KadazanDusun ở Sabah tổ chức lễ tạ ơn thần lúa Bambaazon. Rượu gạo (tuak), thức ăn ngon, múa hát là một phần quan trọng của ngày lễ này.

Du lịch Malaysia - Lễ hội Tadau Ka'amatan


Sự kiện này bắt đầu bằng một đoàn diễu hành sặc sỡ thể hiện sự đa dạng văn hóa của Malaysia thông qua âm nhạc và các điệu nhảy.

Lễ hội Tadau Ka'amatan

Lễ hội Tadau Ka'amatan
17 1 18 35 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==